خبر ویژه

نشست تخصصی فرصت ها وتهدیدهای فضای مجازی

نشست تخصصی فرصت ها وتهدیدهای فضای مجازی

نشست تخصصی فرصت ها وتهدیدهای فضای مجازی به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، دکتر فرهاد دانش‌نیا در نشست تخصصی "فرصت ها و...

چهارشنبه، ۲۰ اردی‌بهشت ۱۳۹۶

اخبار و انتصابات

نشست تخصصی فرصت ها وتهدیدهای فضای مجازی
نشست تخصصی فرصت ها وتهدیدهای فضای مجازی به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، دکتر فرهاد دانش‌نیا در نشست تخصصی "فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی" که سه شنبه ( ۱۸  اردیبهشت) با حضور جمعی از اساتید دانشگاه و مسئولین انتظامی...
جلسه هم اندیشی معاونت فرهنگی و ریاست و معاونین دانشکده فنی با بازدید کنندگان دانشگاه لیل یک (LiLLE1) فرانسه
- درابتدا جلسه دکتر محسن حیاتی رئیس دانشکده فنی ضمن خوش آمدگویی به مهمانان عزیز آقای پروفسور بولت و پروفسور فلیپ و مدیران گروه های دانشکده توضیحاتی را در ارتباط با دانشکده دادند ودرزمینه های  مختلف همکاری  بطور جامع اشاره نمودند. دراین...
آرشیو خبرها