مدیر گروه روانشناسی

استادیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی: asie.moradi [AT] razi.ac.ir

گروه روانشناسی

 


تاریخچه گروه:
در سال 1386 رشته روانشناسی به صورت مشترک با گروه مشاوره و راهنمایی با پذیرش 40 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی (روزانه و شبانه) شروع به فعالیت نمود، در سال 1388 رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد نیز 8 نفر دانشجو پذیرفت و در سال 1393 همزمان با ورود مقطع دکتری روانشناسی عمومی هر دو گروه تفکیک شدند و به صورت مستقل مشغول به فعالیت می باشند و هم اکنون گروه روانشناسی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد.


مقاطع و گرایش ها:
کارشناسی: روانشناسی

کارشناسی ارشد: روانشناسی عمومی

دکتری: روانشناسی

 

 

کارشناس گروه: خانم عابدینی

تلفن:
083-38388492

 

چارت و برنامه هفتگی گروه روانشناسی

چارت و برنامه هفتگی

برنامه

کارشناسی     دانلود

ارشد           دانلود

دکتری         دانلود

چارت       

کارشناسی     دانلود

ارشد           دانلود

دکتری        دانلود

چارت جدید    دانلود