نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرح وظایف معاونت آموزشی

  •   نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی مصوب کلیه مقاطع تحصیلی
  • برنامه‌ریزی و تنظیم خط‌مشی و روش‌های اجرای لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشکده
  •  نظارت بر ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی
  •  نظارت بر ارائه دروس سرویس و حق التدریس ها
  •  ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران زیر ربط  حوزه  معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستور العمل های آموزشی مصوب
  •  تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و شرکت در جلسه ها و نشست های آموزشی