نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروه اقتصاد

 

دکتر کیومرث سهیلی

دانشیار گروه علوم اقتصاد

 ایمیل: ksohaili@razi.ac.ir