برگزاری کارگاه مدلهای جاذبه و سرمایه گذاری توسط دکتر مهدی قدسی - Home

Asset Publisher

Return to Full Page

برگزاری کارگاه مدلهای جاذبه و سرمایه گذاری توسط دکتر مهدی قدسی

‌ برگزاری کارگاه مدلهای جاذبه و سرمایه گذاری توسط دکتر مهدی قدسی وبا حضور اساتید محترم هیئت علمی گروه اقتصاد دکتر سهیلی،دکتر فتاحی،دکتر دل انگیزان،دکتر فلاحتی و دکتر الماسی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سالن جلسات برگزار شد.