نمایش پخش فیلم ماجرایی نیم روز - Home

Asset Publisher

Return to Full Page

نمایش پخش فیلم ماجرایی نیم روز

شعارت بود پیروزی یا شهادت               وهردو شد نصیبت با کرامت
در این جنگ دوباره سینه تنگ است    کمی یادم بده زان استقامت.

به مناسبت ایام الله ده فجر  سی نهمین بهار انقلاب اسلامی  

نمایش پخش فیلم ماجرایی نیم روز

تاریخ جلسه : چهارشنبه 18/11/96

مکان پخش نمایش فیلم  :سالن تدبیر دانشکده علوم اجتماعی

ساعت : 30/13 الی  15 ظهر

با حضور تمامی اعضاء پایگاه برادران وخواهران

پایگاه بسیج کارمندی دانشکده علوم اجتماعی حوزه 3 بسیج کارمندی امام حسین (ع) دانشگاه رازی