خبر ویژه

جلسه جامعه ودانشگاه

جلسه جامعه ودانشگاه

جلسه جامعه ودانشگاه

شنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۶

اخبار و انتصابات

نمایش پخش فیلم ماجرایی نیم روز
نمایش پخش فیلم ماجرایی نیم روز
شعارت بود پیروزی یا شهادت                  وهردو شد نصیبت با کرامت در این جنگ دوباره سینه تنگ است      کمی یادم بده زان استقامت. به مناسبت...
برگزاری کارگاه مدلهای جاذبه و سرمایه گذاری توسط دکتر مهدی قدسی
برگزاری کارگاه مدلهای جاذبه و سرمایه گذاری توسط دکتر مهدی قدسی
‌ برگزاری کارگاه مدلهای جاذبه و سرمایه گذاری توسط دکتر مهدی قدسی وبا حضور اساتید محترم هیئت علمی گروه اقتصاد دکتر سهیلی،دکتر فتاحی،دکتر دل انگیزان،دکتر فلاحتی و دکتر الماسی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سالن جلسات برگزار شد.
آرشیو خبرها