خبر ویژه

نشست با کارآفرینان شهر
با کارآفرینان شهر

نشست با کارآفرینان شهر

شنبه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

اخبار و انتصابات

نشست گروه جامعه شناسی درباره دانشگاه
نشست گروه جامعه شناسی درباره دانشگاه
  روز دوشنبه 31/2/97 در سالن حکمت دانشکده علوم اجتماعی معاونت پژوهشی و انجمن علمی گروه جامعه شناسی نشستی درباره دانشگاه برگزار کردند. در این جلسه دو نفر از اساتید گروه در این باره مطالبی را ارائه دادند. در پایان جلسه اساتید و دانشجویان...
برگزاری کارگاه مهارت جستجو مقاله توسط انجمن علمی علوم سیاسی
برگزاری کارگاه مهارت جستجو مقاله توسط انجمن علمی علوم سیاسی
انجمن علمی علوم سیاسی برگزار کرد: کارگاه شیوه جستجو منابع معتبر در پژوهش های علمی با حضور دکتر زارع و 35 دانشجو برگزار شد. در این جلسه دکتر زارع چگونگی جستجوی منابع در سایت مگ ایران را به دانشجویان آموزش دادند و به دلیل استقبال گسترده دانشجویان...
سیمینار مدیریت پخش و فروش و فرصتها و چالش ها
مدیریت پخش و فروش
سیمینار مدیریت پخش و فروش و فرصتها و چالش ها
در روز دوشنبه 31 اردیبهشت ماه 1397 نشستی با عنوان "مدیریت پخش و فروش، فرصت ها و چالش ها" در سالن تدبیر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی با حضور مدیران پخش شرکت های پگاه و گلرنگ برگزار گردید. در این نشست که با استقبال بسیار خوب دانشجویان و...
آرشیو خبرها