مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

استادیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی: mahmoudmoradi [AT] razi.ac.ir

درباره گروهتاریخچه گروه:
گروه علم اطلاعات و دانش شناسی از سال ۱۳۷۵-۱۳۷۶ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی کتابداری در دوره روزانه شروع به کار کرد.این گروه از سال تحصیلی ۱۳۸۴ در مقطع کارشناسی پیوسته کتابداری و اطلاع رسانی نیز دانشجو پذیرفت و در نخستین سال ۴۲ دانشجو در دوره روزانه ثبت نام کردند.از سال تحصیلی ۱۳۸۶افزون بر دوره روزانه،در دوره شبانه کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی دانشجو پذیرفته شد.از سال ۱۳۸۸ گروه علم و اطلاعات و دانش شناسی در دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی واقع شده است.با پیگیری و تلاش مستمر اعضای گروه دراواخر سال ۱۳۹۲ وزارت علوم و فناوری با ایجاد مقطع کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه رازی موافقت نمود و اولین دوره کارشناسی ارشد در مهرماه سال ۱۳۹۳ با گرایش مدیریت اطلاعات و پذیرش ۹ دانشجو شروع به فعالیت نمود.


مقاطع و گرایش ها:
کارشناسی:
کارشناسی ارشد:

کارشناس گروه:

خانم صیفوری
 

تلفن:
۰۸۳-۳۸۳۸۸۰۷۷

 

چارت و برنامه هفتگی گروه

چارت و برنامه هفتگی

چارت          دانلود

 

برنامه هفتگی

کارشناسی              دانلود

کارشناسی ارشد       دانلود