اعضای هیات علمی

محمدسجاد صیدی

محمدسجاد صیدی

محمدسجاد صیدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه تحقیقاتی 1618007 3 04 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تمرین عملی راهنمایی و مشاوره 2(فعالیتهای مشاوره ای) 1618070 2 04 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
کارورزی در مشاوره شغلی 1618127 3 01 هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/03 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی راهنمایی و مشاوره 1618012 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/25 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی 1618074 3 01 هفته های فرد چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نظریه ها وروشهای مشاوره خانواده 1618083 3 01 هفته های فرد شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 6 نتیجه
از 1