اعضای هیات علمی

محمدجواد جمشیدی

محمدجواد جمشیدی

محمدجواد جمشیدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 08338359036
اتاق: 14
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

آدرس وب سایت:

http://mj-jamshidi.ir

صفحات شخصی در شبکه های اجتماعی:

Instagram

Twitter

Linked-In

سایر پست های الکترونیک:

jamshidi.razi@gmail.com


 


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات 1613008 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مدیریت زنجیره ء تامین 1613013 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 2 نتیجه