نمایشگر یک مطلب

بدین‌وسیله به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی می‌رساند، روابط عمومی دانشکده در نظر دارد چکیده پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی را به همراه عکس دفاعیه بر روی پورتال دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و مدیریت کارآفرینی قرار دهد.

دانشجویان گرامی لطفا چکیده پایان نامه ها و تصاویر از دفاعیه خود را در اختیار سرکار خانم سحر محمدی روابط عمومی دانشکده، مستقر در بلوار شهید بهشتی حوزه ریاست دانشکده علوم اجتماعی قرار دهید.