خانوارها به کاهش قدرت خرید چگونه واکنش نشان می‌دهند

دوسوتوانی در پروژه های فقر زدایی

دوسوتوانی در پروژه های فقر زدایی

دکتر سهراب دل انگیزان – دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی

اصولا در پروژه‌های فقر زدایی، یا در حال کمک به خانواده‌های نیازمند برای جبران کمبودشان از زندگی معمول و رسانیدن آنها به سطحی در حد خط فقر هستیم و یا در حال بهبود نگرش و توانایی‌های ذهنی و اراده و ریسک پذیری و جستجوگری و باورهای آنها برای بالابردن سطح درآمد و بهره وری تولیدی و اقتصادی هستیم. دوسوتوانی در پروژه‌های فقر زدایی میتواند دو هدف متناقض کمک‌های روی سبد مصرفی و پرداخت‌های معیشتی را با افزایش ظرفیت تولید و درامدزایی خانواده فقیر همراه کند.

ادامه مطلب

پیشنهاد چند اصل برای حمایت از کالاهای داخلی

پیشنهاد چند اصل برای حمایت از کالاهای داخلی

دکتر سهراب دل انگیزان – دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی

مدخل:

حمایت از کالای ایرانی مهم و غیر قابل انکار است ولی باید در مسیر صحیح و با در نظر گرفتن همه جوانب صورت گیرد. حمایت از هر موضوع، کالا یا کسی باید تا حدی باشد که فرصت کسب لیاقت و ارزشمندی درونی و نهادی به وی بدهد و اگر باعث ایجاد شرایط سوء استفاده و رانت جویی گردد، به هیچ وجه ادامه حمایت توصیه نمی­گردد. حمایت باید از طریق و روش­های علمی و صحیح باشد و در این مسیر حمایت حتماً باید در موضوع مورد حمایت ایجاد لیاقت و یا حداقل فرصت اخذ و کسب لیاقت و شایستگی را بوجود آورد.

ادامه مطلب