نمایشگر یک مطلب

وبینارها و نشست های علمی آموزشی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی

عنوان

نشست «کنکور و آینده شغلی و ارتباط آن با هم» در دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد

دومین پیش نشست همایش سالیانه انجمن مطالعات صلح ایران

وبینار آموزشی استراتژی های بازاریابی در شرکت های دانش بنیان

نشست تخصصی تحولات بازارهای اقتصادی ایران برگزارشد

دکتر قدرت احمدیان:

بایدن با میراث ترامپ چگونه برخورد خواهد کرد

افتتاحیه مجموعه نشست های هفته جهانی کارآفرینی برگزار شد

عدم اجرای صحیح قوانین، یکی از عوامل موثر بر شکست کارآفرینان استانی و افزایش آمار بیکاری استان است

کارگاه آموزشی تکنولوژی فکر در کارآفرینی با رویکرد مدل کسب‌وکار

کارگاه آموزشی" کارآفرینی دانشگاهی و شرکت‌های دانشگاه بنیان "

کارگاه آموزشی برخط" نوآوری های صنایع کشاورزی و گیاهان دارویی"

کارگاه آموزشی" صنعت بانکداری و استارت آب های حوزه فین تک: حال و آینده "

کارگاه آموزشی برخط" تجاری سازی ایده های کارآفرینانه "

کارگاه آموزشی برخط"دانش بنیان راهی برای رسیدن به اشتغال پایدار"

کارگاه آموزشی برخط "معرفی صنعت گیم و انیمیشن و بیان فرصت های کارآفرینی و درآمدزایی در استان کرمانشاه"

کارگاه آموزشی " شناسایی فرصت های کارآفرینی بخش های مختلف اقتصادی در استان"

کارگاه آموزشی " فرهنگ کارآفرینی در کرمانشاه "

کارگاه آموزشی برخط" ایجاد کسب و کار در زمان شیوع بحران کرونا با تأکید بر کسب و کارهای الکترونیکی "

برگزاری وبینار آموزشی: نگرش اعضای هیات علمی نسبت به آیین نامه‌ی ارتقاء و چالش­ها و پیامدهای آن

برگزاری وبینار بازاریابی شبکه ای؛ فرصت ها و چالش ها

وبینار آموزشی آسیب شناسی نظام اداری ایران

برگزاری وبینار آموزشی و توجیهی با عنوان آشنایی با آیین نامه های ارتقاء تبدیل وضعیت و ترفیعات

سنگ بزرگِ بودجه ۱۴۰۰

الزام تدوین پیوست های حاکمیتی برای طرح های جامع استانی

«طرح مسئله» کرمانشاه

شور و شر شورا
نظم اجتماعی و شوراها
شورای شهر کرمانشاه: چه باید کرد؟