کلینیک تخصصی مشاوره دانشگاه رازی

در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، دانشگاه رازی با توجه به دارا بودن اعضای هیات علمی متخصص در رشته‌های مختلف خدمات اجتماعی، وظیفه خود می داند تا در قالب کلینیک تخصصی مشاوره، زمینه ارائه خدمات مشاوره ای در رشته‌های متفاوت را در اختیار جامعه قرار دهد.

کلینیک تخصصی مشاوره دانشگاه رازی، در رشته‌های زیر به ارائه خدمات تخصصی و مشاوره کلینیکی و بالینی می پردازد و آمادگی پذیرش مراجعات حضوری افراد حقیقی و حقوقی طبق قراردادهای مشاوره با ارگان‌ها و موسسات مختلف دارد.


شماره تماس: 38388351-38355788-083

آدرس: کرمانشاه، روبروی بیمارستان طالقانی، کوچه دانشمند، دانشکده علوم اجتماعی

رشته های تخصصی پوشش داده شده:

 

تصاویر