نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتقاء مرتبه علمی دکتر سیاوش قلی پور از استادیاری به دانشیاری

ارتقاء مرتبه علمی دکتر سیاوش قلی پور از استادیاری به دانشیاری


ارتقاء مرتبه علمی دکتر سیاوش قلی پور از استادیاری به دانشیاری

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، در جلسه مورخ هشتم اردیبهشت ماه 1400 هیات ممیزه دانشگاه و به استناد صورتجلسه هیأت ممیزه، صلاحیت علمی دکتر سیاوش قلی پور عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی مطرح و مرتبه علمی وی از استادیاری به دانشیاری مورد تایید قرار گرفت.

روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی ارتقای دکتر سیاوش قلی پور را تبریک می گوید و برای ایشان آرزوی موفقیت های روز افزون دارد.