نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون جامع آبان ماه 1398

آزمون جامع آبان ماه 1398


1- شرایط شرکت در آزمون جامع:

الف) ثبت همه نمرات آموزشی (از جمله سمینار) و داشتن معدل حداقل16

ب)  داشتن نمره قبولی زبان برابر مقررات دانشگاه یا کسب نمره مشروط (80 نمره مصوب دانشگاه)

ج) . نداشتن نقص در پرونده آموزشی

2- لازم است دانشکده‌ها فهرست دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون جامع نوبت آبان را حداکثر تا 14 آبان 1398 جهت اخذ مجوز، به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال نمایند.

3- آزمون جامع در دو بخش کتبی و شفاهی برگزار می‌شود و شرکت دانشجویان در هر دو بخش آزمون الزامی است.

4- آزمون کتبی در روزهای یکشنبه بیست و ششم و دو شنبه بیست و هفتم آبان 1398 (براساس تصمیم دانشکده مربوطه در انتخاب یکی از 2 روز یاد شده) برگزار خواهد شد.

5- آزمون شفاهی، پس از آزمون کتبی، حداکثر تا 6 آذر98 برگزار می‌شود.

6- حداکثر تا بیست آذر98 باید نمرات (در صورت قبولی یا مردودی) ثبت و صورتجلسۀ آزمون هر دانشجو به تحصیلات تکمیلی ارسال شود.

7- برابر مقررات، آزمون جامع، یک آزمون یکپارچه محسوب می‌شود و صرف نظر از موفقیت دانشجو در هر بخش آن، میانگین همۀ اجزای آزمون به عنوان نمره نهایی آزمون، معیار قبولی یا مردودی دانشجو تلقی می‌شود. حداقل نمره قبولی آزمون جامع، 16 است.

8- ممتحنان جامع شامل استادان راهنما و مشاور دانشجو و 3 داور که حداقل یکی از آنان در مرتبه دانشیاری یا استادی است، خواهند بود.

9- از آنجا که برابر مقررات، دانشجویان پژوهش محور( از جمله دانشجویان غیر ایرانی مقطع دکتری) به جای آزمون جامع باید دارای گزارش پیشرفت تحصیلی باشند، لازم است در زمان ارسال صورتجلسۀ قبولی دانشجویان آموزشی_ پژوهشی، گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان پژوهش محوری که دروس نظری را گذرانده و نمره قبولی آزمون زبان را کسب کرده‌اند نیز ارسال شود (قبولی دانشجویان خارجی در آزمون دورۀ فراگیری زبان فارسی، به منزلۀ قبولی در آزمون زبان خارجی تلقی می گردد.