اطلاعیه پذیرش دانشجوی دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه ملایر


به استحضار میرساند دانشگاه ملایر به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد مقطع کارشناسی دانشگاه های کشور نسبت به پذیرش برگزیدگان واجد شرایط اقدام نموده است جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه ملایر دفتر هدایت استعدادهای درخشان مراجعه نمایید.

به استحضار میرساند دانشگاه ملایر به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد مقطع کارشناسی دانشگاه های کشور نسبت به پذیرش برگزیدگان واجد شرایط اقدام نموده است جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه ملایر دفتر هدایت استعدادهای درخشان مراجعه نمایید.