اطلاعیه پذیرش دانشجوی دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه گیلان


  متقاضیان محترم میتوانند از تاریخ 97/11/24 الی 97/11/27 به سامانه مدیریت استعدادهای درخشان دانشگاه گیلان به آدرس talents.guilan.ac.ir مراجعه نمایند. دریافت فایل 

 

متقاضیان محترم میتوانند از تاریخ 97/11/24 الی 97/11/27 به سامانه مدیریت استعدادهای درخشان دانشگاه گیلان به آدرس

talents.guilan.ac.ir مراجعه نمایند.

دریافت فایل