نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیأت علمی گروه اقتصاد

اعضای هیأت علمی گروه اقتصاد


 

1 دکتر کیومرث سهیلی
2 دکتر شهرام فتاحی
3 دکتر جمال فتح الهی
4 دکتر علی فلاحتی
5 دکترمجتبی الماسی
6 دکتر سهراب دل انگیزان
7 دکتر سید محمد باقر نجفی
8 دکتر سمیه اعظمی
9 دکتر محمد شریف کریمی
10 دکتر مرتضی سحاب خدامرادی
11 دکتر آزاد خانزادی