نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاح کانال اطلاعیه های آموزشی دانشکده علوم اجتماعی در پیامرسان سروش

افتتاح کانال اطلاعیه های آموزشی دانشکده علوم اجتماعی در پیامرسان سروش


 کانال اطلاعیه های آموزشی دانشکده علوم اجتماعی در پیامرسان سروش به صورت لینک زیر می باشد.

دانشجویان و اساتید گرامی پس از نصب پیام رسان سروش بر روی گوشی یا سیستم خود می توانند از لینک زیر جهت عضو شدن در کانال اطلاعیه های آموزش دانشکده استفاده کنند.

raziolumejtemaee@