اخبار و انتصابات

اقدامات دانشکده در زمان کرونا
اقدامات دانشکده در زمان کرونا

 در جریان بیماری کرونا که به صورت یک بحران و مسئله در ترم تحصیلی 99-98 دانشگاه را درگیر خود نموده است، دانشکده علوم اجتماعی در بخش های اداری و آموزشی بصورت شیفت بندی در روزهای کاری...

برنامه کلاس مجازی
برنامه کلاس مجازی
برنامه هفتگی گروه های آموزشی دانشکده علوم اجتماعی نیمسال دوم سال 98-99
صفحه راهنمای جامع آموزش مجازی
صفحه راهنمای جامع آموزش مجازی
به منظور تسهیل دسترسی اساتید و دانشجویان به سامانه مجازی، صفحه راهنمای جامع راه اندازی شد

دستاوردها

رویدادها

انجمن های ادبی

آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی