نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب انجمن علمی دانشجویی روانشناسی سلامت به عنوان انجمن علمی برتر دانشگاه رازی

انتخاب انجمن علمی دانشجویی روانشناسی سلامت به عنوان انجمن علمی برتر دانشگاه رازی


??انتخاب انجمن علمی دانشجویی روانشناسی سلامت به عنوان انجمن علمی برتر دانشگاه رازی

 
انجمن علمی دانشجویی روانشناسی سلامت به عنوان یکی از انجمن های علمی برتر دانشگاه رازی در جشنواره ملی حرکت (بخش درون دانشگاهی) انتخاب شد.
 
این انجمن یکی از انجمن های علمی دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی است که فعالیت خود را از بهمن ماه ۱۳۹۶ آغاز کرده است و عمده برنامه های آن با موضوعات روانشناسی و سلامت برگزار می شود.
 
گفتنی است جشنواره ملی حرکت هر سال توسط وزارت علوم در دو بخش درون دانشگاهی و کشوری برگزار می گردد و انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های کشور در این جشنواره به رقابت می پردازند.
 
اطلاعات انجمن علمی دانشجویی روانشناسی سلامت:
 
سال تاسیس: ۱۳۹۶
 
 
استاد مشاور: دکتر خدامراد مومنی، دانشنیار گروه روانشناسی دانشگاه رازی
 
دبیر انجمن: امیر سنجابی، دانشجو کارشناسی ارشد روانشناسی
 
اعضای اصلی:
۱- خدیجه رضایی، دانشجو کارشناسی ارشد روانشناسی 
۲- فائزه دولتی، دانشجو کارشناسی روانشناسی
۳- شقایق اسماعیلی، دانشجو کارشناسی روانشناسی
۴- صبا فلاحی، دانشجو کارشناسی زیست شناسی
۵- امیر سنجابی، دانشجو کارشناسی ارشد روانشناسی