نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از سازمان بورس و اوراق بهادار کرمانشاه

بازدید از سازمان بورس و اوراق بهادار کرمانشاه


به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی از سازمان بورس و اوراق بهادار کرمانشاه بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید ضمن تدریس دورەی کلی با هدف آشنایی با مفاهیم اصلی بورس ، نقشە سایت tsetmc ، نحوه انجام معاملات، نقش کارگزاران ، نحوه رصد معاملات توسط افراد در تالار اصلی سازمان و شرایط ورود بە این نهاد مالی توسط خانم سهرابی مدرس سازمان بورس انجام شد.

شایان ذکر است، این بازدید روز سه شنبه 26 آذرماه 1398به همت انجمن علمی دانشجویی اقتصاد و هماهنگی دکتر هدایت حاتمی معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه و دکتر محمد بهمن مدرس دروس اقتصاد مدیریت و ارزیابی طرحهای اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه رازی برگزار شد.