نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دانشجویان از کارخانجات شهرک صنعتی کرمانشاه

بازدید دانشجویان از کارخانجات شهرک صنعتی کرمانشاه


به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، جمعی از دانشجویان گروه اقتصاد به سرپرستی دکتر بهمن استاد درس ارزیابی طرحهای اقتصادی و همچنین همکاری انجمن علمی دانشجویی گروه اقتصاد روز دوشنبه 20 آبان‌ماه از کارخانجات شهرک صنعتی کرمانشاه بازدید به عمل آوردند.