نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره شغلی از شرکت توسعه و بسته بندی غرب کارتن

بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره شغلی از شرکت توسعه و بسته بندی غرب کارتن


انجمن علمی گروه مشاوره

دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه رازی

بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره شغلی از شرکت توسعه و بسته بندی غرب کارتن در تاریخ یکشنبه 2/10/1397 با حضور اساتیدگروه مشاوره جناب آقای دکتر گل محمدیان و دکتر صیدی انجام گرفت.