نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دانشجویان گروه کارآفرینی از خط تولید ایران خودرو صحنه

بازدید دانشجویان گروه کارآفرینی از خط تولید ایران خودرو صحنه


به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، دانشجویان رشته کارآفرینی به منظور آشنایی از خط تولید ایران خودرو صحنه بازدید به عمل آوردند.

گفتنی است، در این بازدید یک روزه دانشجویان همراه با دکتر دل‌انگیزان رئیس دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی دانشگاه رازی و منوچهر امیری کارشناس گروه مدیریت کارآفرینی، روز یکشنبه یکم دی ماه 1398 از بخش‌های مختلف خط تولید ایران خودرو صحنه و همچنین کارخانه تبدیل شکر به قند این شهرستان بازدید به عمل آوردند.