برنامه دفاع از پایان نامه


نام و نام خانوادگی تاریخ دفاع گروه آموزشی استاد راهنما عنوان مهتاب احمدی 97/11/7           روانشناسی              دکتر خدامراد مومنی نقش واسطه ای روانشناختی با دلزدگی زناشویی کبری جمشاهی 97/11/7 روانشناسی    دکتر آسیه مرادی پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس الگوهای سه گانه شخصیت آرزو حسین زاده 97/11/7 روانشناسی    دکتر جهانگیر کرمی رابطه مکانیزم های دفاعی با احساس تنهایی و خطرپذیری نوجوانان پاوه پروانه شجاعی مهر 97/11/8 روانشناسی    دکتر خدامراد مومنی ارتباط بین امنیت روانی و حمایت اجتماعی با استرس نوجوانان زلزله زده سرپل ذهاب صادق محمدی 97/11/9 علوم سیاسی دکتر مسعود اخوان کاظمی تحلیل ریشه های دولت ستیزی ایرانیان محمد امین ناصری 97/11/9 اقتصاد دکتر سحاب خدامرادی بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صنعت خودرو زینب مریدی 97/11/9 اقتصاد دکتر شهرام فتاحی تاثیر نقدینگی بازار سهام بر نابرابری درآمد و فقر فائزه نادری 97/11/9 روانشناسی دکتر آسیه مرادی بررسی رابطه بین ارضای نیازهای روانشناختی و تنظیم شناختی هیجان با اعتیاد به اینترنت خدیجه دارابی 9/11/97 علوم سیاسی دکتر محمد ابوالفتحی سناریوهای آینده تحولات سوریه و امنیت ملی اسرائیل زینب سلیمانی 97/11/10 علوم سیاسی دکتر قدرت احمدیان رجعت ایالات متحده به فهم نورئالیستی منازعه و تهدید اعتبار برجام نرجس جعفری 97/11/10 مشاوره دکتر محمد سجاد صیدی اثربخشی مشاوره شغلی توان مبنا بر خودکارآمدی تصمیم گیری ندا رشیدی 97/11/10 مشاوره دکتر محمد سجاد صیدی اثربخشی مشاوره شغلی توان مبنا بر کاوشگری شغلی محمد هادی ملکی 97/11/10 علوم سیاسی دکتر مسعود اخوان کاظمی تحلیل تاثیر رویکردهای استقلال گرایانه بر فرآیند توسعه در عصر جهانی شدن نجم الدین یوسفی 97/11/13 جامعه شناسی دکتر محمد تقی سبزه ای بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تاب آوری اجتماعی روستاییان در مخاطرات محیطی مریم جوهری 97/11/13 اقتصاد دکتر مجتبی الماسی تاثیر خصوصی سازی بر نقدینگی بازار و شاخص بازار سهام محمد رهدار 97/11/13 مشاوره دکتر محمد سجاد صیدی بررسی نقش واسطه ای ارتباط والد-فرزندی و ارتباط با همسالان نسرین راه کشان 97/11/13 جامعه شناسی دکتر وکیل احمدی بررسی تاریخی نهادینه شدن انفاق در ایران شیما یاوری 97/11/14 کارآفرینی دکتر سهراب دل انگیزان طراحی مدل تجاری سازی یافته های پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی بیتا اسکندری 97/11/14 اقتصاد دکتر مجتبی الماسی بررسی اثر تمرکز صنعتی در کارایی بخش صنعت در استان های ایران حجت شاهمرادی 14/11/97 مشاوره دکتر محسن حجت خواه اثر بخشی درمان الیس به شیوه ی گروهی بر ناگویی هیجانی دانش آموزام پسر متوسطه مهدی فروزنده 97/11/14 مشاوره دکتر محسن گل محمدیان اثربخشی تلفیق آموزش مهارت های گروهی مثبت اندیشی و ذهن آگاهی بر فرسودگی  زناشویی سیده عفت ابراهیمی 97/11/15 جامعه شناسی دکتر سیاوش قلی پور پروبلماتیک مطالعات فرهنگی در ایران ناصح محمدی 97/11/15 روانشناسی دکتر جهانگیر کرمی رابطه الگوهایی ارتباطی زوجینْ ناگویی هیجانی و نارضایتی جنسی با نگرش به روابط فرا زناشویی عرفان پیری 97/11/15 روانشناسی دکتر سعید عسگری رابطه ناگویی هیجانی و طرحواره های ناکارآمد با مشکلات بین فردی در دانشجویان دانشگاه رازی فریبا غلامی فرد 97/11/15 حسابداری دکتر فرهاد شاه ویسی مطالعه تاثیر مدیریت بر عملکرد شرکت با نقش چابکی سازمانی و کیفیت حسابرسی داخلی حبیب امامی 97/11/15 مدیریت آموزشی دکتر بیژن رضایی بررسی رابطه اشتیاق شغلی و رفتار نوآورانه با نقش میانجی گرایش کارآفرینانه در میان هنرستان های کرمانشاه مهسا عزتی 97/11/15 جامعه شناسی دکتر سیاوش قلی پور تولید اجتماعی فضا مینو یوسفی 97/11/15 اقتصاد دکتر محمد شریف کریمی ارزیابی رابطه بین کارایی هزینه و موجودی سرمایه در بانک های تجاری ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته مهرنوش مقصودی 97/11/15 اقتصاد دکتر سحاب خدامرادی آزمون نظریه برابری قدرت خرید در کشورهای ایران و امارات محمد جواد بگیان(دکتری) 97/11/15 روانشناسی دکتر جهانگیر کرمی عوامل محافظت کننده و خطر در اقدام به خودکشی اسماء پیری 97/11/15 جامعه شناسی دکتر سیاوش قلی پور حق به شهر در سکونت گاه غیر رسمی حکمت آباد مهناز نامداری 97/11/15 علم اطلاعات دکتر محمود مرادی بررسی رابطه بین برنامه ریزی راهبردی و کتابداری مبتنی بر شواهد از دیدگاه کتابداران ثریا کرمی 97/11/16 علم اطلاعات دکتر محمود مرادی طراحی مدل تجاری سازی خدمات کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمانشاه نرجس خاتون قنبری 97/11/16 جامعه شناسی دکتر سیاوش قلی پور گفتمانهای سلامت در بین زنان خدیجه رضایی 97/11/16 روانشناسی دکتر خدامراد مومنی نقش واسطه ای نگرش به مدرسه در رابطه نظام ارزش ها صابر رجبی چراغ آبادی 16/11/97 مشاوره دکتر محمد سجاد صیدی شناسایی شاخص های فرزند بر روی نوجوانان رشد یافته شغلی شهر کرمانشاه محمدرضا خدادادیان 97/11/16 روانشناسی دکتر جهانگیر کرمی پیش بینی استعداد اعتیاد بر اساس خودتنظیمی ارادی و پنج عامل شخصیت با نقش میانجی تحول مثبت نوجوانی در دانش آموزان دوره متوسطه شهر کرمانشاه عطرین نجفی 97/11/16 روانشناسی دکتر کامران یزدانبخش پیش بینی استرس آسیب زای ثانویه و رشد پس از سانحه ی نیابتی بر اساس انعطاف پذیری شناختی آزاده الفتی 97/11/16 علوم سیاسی دکتر فرزاد رستمی دکترین مسئولیت حمایت شورای امنیت در بحران یمن و ساز و کارهای قدرت در خاورمیانه فرشته بهرامی پور 97/11/16 علوم سیاسی دکتر قدرت احمدیان تکنولوژی های اجتماعی جدید و منازعات بینا هویتی در خاورمیانه پس از جنگ سرد مختار فراتی 97/11/16 علوم سیاسی دکتر مسعود اخوان کاظمی تحلیل رابطه نفت و دموکراسی مرضیه جعفری 97/11/16 اقتصاد دکتر شهرام فتاحی تاثیر قیمت نفت بر استرس بازارهای مالی با استفاده از تحلیل موجک زینب وروایی 97/11/17 علوم سیاسی دکتر قدرت احمدیان رئالیسم هویتی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران منوچهر دهقانی 97/11/17 مشاوره دکتر سید محسن حجت خواه رابطه مدل عدم تعادل تلاش-پاداش با کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی معلمان منطقه جلگه اصفهان زینب علیمرادی 97/11/17 جامعه شناسی دکتر جلیل کریمی بازنمایی هویت زنانه در ضرب المثل های لکی مهری علیمرادی 97/11/17 حسابداری دکتر فرهاد شاه ویسی تجزیه و تحلیل اثر انعطاف پذیری فردی بر کاهش سطح کیفیت عملکرد حسابرسی با در نظر گرفتن الگوی استرس نقش لیلا باباپیری 97/11/17 حسابداری دکتر فرهاد شاه ویسی مطالعه تاثیر افشای مسئولیت های اجتماعی شرکت بر حق الزحمه و کیفیت حسابرسی    

نام و نام خانوادگی

تاریخ دفاع

گروه آموزشی

استاد راهنما

عنوان

مهتاب احمدی

97/11/7

         روانشناسی            

دکتر خدامراد مومنی

نقش واسطه ای روانشناختی با دلزدگی زناشویی

کبری جمشاهی

97/11/7

روانشناسی  

دکتر آسیه مرادی

پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس الگوهای سه گانه شخصیت

آرزو حسین زاده

97/11/7

روانشناسی  

دکتر جهانگیر کرمی

رابطه مکانیزم های دفاعی با احساس تنهایی و خطرپذیری نوجوانان پاوه

پروانه شجاعی مهر

97/11/8

روانشناسی  

دکتر خدامراد مومنی

ارتباط بین امنیت روانی و حمایت اجتماعی با استرس نوجوانان زلزله زده سرپل ذهاب

صادق محمدی

97/11/9

علوم سیاسی

دکتر مسعود اخوان کاظمی

تحلیل ریشه های دولت ستیزی ایرانیان

محمد امین ناصری

97/11/9

اقتصاد

دکتر سحاب خدامرادی

بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صنعت خودرو

زینب مریدی

97/11/9

اقتصاد

دکتر شهرام فتاحی

تاثیر نقدینگی بازار سهام بر نابرابری درآمد و فقر

فائزه نادری

97/11/9

روانشناسی

دکتر آسیه مرادی

بررسی رابطه بین ارضای نیازهای روانشناختی و تنظیم شناختی هیجان با اعتیاد به اینترنت

خدیجه دارابی

9/11/97

علوم سیاسی

دکتر محمد ابوالفتحی

سناریوهای آینده تحولات سوریه و امنیت ملی اسرائیل

زینب سلیمانی

97/11/10

علوم سیاسی

دکتر قدرت احمدیان

رجعت ایالات متحده به فهم نورئالیستی منازعه و تهدید اعتبار برجام

نرجس جعفری

97/11/10

مشاوره

دکتر محمد سجاد صیدی

اثربخشی مشاوره شغلی توان مبنا بر خودکارآمدی تصمیم گیری

ندا رشیدی

97/11/10

مشاوره

دکتر محمد سجاد صیدی

اثربخشی مشاوره شغلی توان مبنا بر کاوشگری شغلی

محمد هادی ملکی

97/11/10

علوم سیاسی

دکتر مسعود اخوان کاظمی

تحلیل تاثیر رویکردهای استقلال گرایانه بر فرآیند توسعه در عصر جهانی شدن

نجم الدین یوسفی

97/11/13

جامعه شناسی

دکتر محمد تقی سبزه ای

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تاب آوری اجتماعی روستاییان در مخاطرات محیطی

مریم جوهری

97/11/13

اقتصاد

دکتر مجتبی الماسی

تاثیر خصوصی سازی بر نقدینگی بازار و شاخص بازار سهام

محمد رهدار

97/11/13

مشاوره

دکتر محمد سجاد صیدی

بررسی نقش واسطه ای ارتباط والد-فرزندی و ارتباط با همسالان

نسرین راه کشان

97/11/13

جامعه شناسی

دکتر وکیل احمدی

بررسی تاریخی نهادینه شدن انفاق در ایران

شیما یاوری

97/11/14

کارآفرینی

دکتر سهراب دل انگیزان

طراحی مدل تجاری سازی یافته های پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی

بیتا اسکندری

97/11/14

اقتصاد

دکتر مجتبی الماسی

بررسی اثر تمرکز صنعتی در کارایی بخش صنعت در استان های ایران

حجت شاهمرادی

14/11/97

مشاوره

دکتر محسن حجت خواه

اثر بخشی درمان الیس به شیوه ی گروهی بر ناگویی هیجانی دانش آموزام پسر متوسطه

مهدی فروزنده

97/11/14

مشاوره

دکتر محسن گل محمدیان

اثربخشی تلفیق آموزش مهارت های گروهی مثبت اندیشی و ذهن آگاهی بر فرسودگی  زناشویی

سیده عفت ابراهیمی

97/11/15

جامعه شناسی

دکتر سیاوش قلی پور

پروبلماتیک مطالعات فرهنگی در ایران

ناصح محمدی

97/11/15

روانشناسی

دکتر جهانگیر کرمی

رابطه الگوهایی ارتباطی زوجینْ ناگویی هیجانی و نارضایتی جنسی با نگرش به روابط فرا زناشویی

عرفان پیری

97/11/15

روانشناسی

دکتر سعید عسگری

رابطه ناگویی هیجانی و طرحواره های ناکارآمد با مشکلات بین فردی در دانشجویان دانشگاه رازی

فریبا غلامی فرد

97/11/15

حسابداری

دکتر فرهاد شاه ویسی

مطالعه تاثیر مدیریت بر عملکرد شرکت با نقش چابکی سازمانی و کیفیت حسابرسی داخلی

حبیب امامی

97/11/15

مدیریت آموزشی

دکتر بیژن رضایی

بررسی رابطه اشتیاق شغلی و رفتار نوآورانه با نقش میانجی گرایش کارآفرینانه در میان هنرستان های کرمانشاه

مهسا عزتی

97/11/15

جامعه شناسی

دکتر سیاوش قلی پور

تولید اجتماعی فضا

مینو یوسفی

97/11/15

اقتصاد

دکتر محمد شریف کریمی

ارزیابی رابطه بین کارایی هزینه و موجودی سرمایه در بانک های تجاری ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته

مهرنوش مقصودی

97/11/15

اقتصاد

دکتر سحاب خدامرادی

آزمون نظریه برابری قدرت خرید در کشورهای ایران و امارات

محمد جواد بگیان(دکتری)

97/11/15

روانشناسی

دکتر جهانگیر کرمی

عوامل محافظت کننده و خطر در اقدام به خودکشی

اسماء پیری

97/11/15

جامعه شناسی

دکتر سیاوش قلی پور

حق به شهر در سکونت گاه غیر رسمی حکمت آباد

مهناز نامداری

97/11/15

علم اطلاعات

دکتر محمود مرادی

بررسی رابطه بین برنامه ریزی راهبردی و کتابداری مبتنی بر شواهد از دیدگاه کتابداران

ثریا کرمی

97/11/16

علم اطلاعات

دکتر محمود مرادی

طراحی مدل تجاری سازی خدمات کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمانشاه

نرجس خاتون قنبری

97/11/16

جامعه شناسی

دکتر سیاوش قلی پور

گفتمانهای سلامت در بین زنان

خدیجه رضایی

97/11/16

روانشناسی

دکتر خدامراد مومنی

نقش واسطه ای نگرش به مدرسه در رابطه نظام ارزش ها

صابر رجبی چراغ آبادی

16/11/97

مشاوره

دکتر محمد سجاد صیدی

شناسایی شاخص های فرزند بر روی نوجوانان رشد یافته شغلی شهر کرمانشاه

محمدرضا خدادادیان

97/11/16

روانشناسی

دکتر جهانگیر کرمی

پیش بینی استعداد اعتیاد بر اساس خودتنظیمی ارادی و پنج عامل شخصیت با نقش میانجی تحول مثبت نوجوانی در دانش آموزان دوره متوسطه شهر کرمانشاه

عطرین نجفی

97/11/16

روانشناسی

دکتر کامران یزدانبخش

پیش بینی استرس آسیب زای ثانویه و رشد پس از سانحه ی نیابتی بر اساس انعطاف پذیری شناختی

آزاده الفتی

97/11/16

علوم سیاسی

دکتر فرزاد رستمی

دکترین مسئولیت حمایت شورای امنیت در بحران یمن و ساز و کارهای قدرت در خاورمیانه

فرشته بهرامی پور

97/11/16

علوم سیاسی

دکتر قدرت احمدیان

تکنولوژی های اجتماعی جدید و منازعات بینا هویتی در خاورمیانه پس از جنگ سرد

مختار فراتی

97/11/16

علوم سیاسی

دکتر مسعود اخوان کاظمی

تحلیل رابطه نفت و دموکراسی

مرضیه جعفری

97/11/16

اقتصاد

دکتر شهرام فتاحی

تاثیر قیمت نفت بر استرس بازارهای مالی با استفاده از تحلیل موجک

زینب وروایی

97/11/17

علوم سیاسی

دکتر قدرت احمدیان

رئالیسم هویتی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

منوچهر دهقانی

97/11/17

مشاوره

دکتر سید محسن حجت خواه

رابطه مدل عدم تعادل تلاش-پاداش با کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی معلمان منطقه جلگه اصفهان

زینب علیمرادی

97/11/17

جامعه شناسی

دکتر جلیل کریمی

بازنمایی هویت زنانه در ضرب المثل های لکی

مهری علیمرادی

97/11/17

حسابداری

دکتر فرهاد شاه ویسی

تجزیه و تحلیل اثر انعطاف پذیری فردی بر کاهش سطح کیفیت عملکرد حسابرسی با در نظر گرفتن الگوی استرس نقش

لیلا باباپیری

97/11/17

حسابداری

دکتر فرهاد شاه ویسی

مطالعه تاثیر افشای مسئولیت های اجتماعی شرکت بر حق الزحمه و کیفیت حسابرسی