نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه کوهپیمایی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی

برنامه کوهپیمایی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی


به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، دکتر دل انگیزان رئیس دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی دانشگاه در نظر دارد،  برنامه کوهپیمایی دانشجویان را روزهای جمعه هر هفته ساعت7:30 تا11 صبح برگزار نماید.

دانشجویان گرامی می توانند نظرات و پیشنهادهای خود را  به آقای حیدرنژاد مسئول امور عمومی دانشکده اقتصاد و حسابداری  اعلام نمایند.

شایان ذکراست محل تجمع دانشجویان عزیز در دانشکده اقتصاد و حسابداری واقع در پردیس طاقبستان دانشگاه رازی می باشد.