برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی استانی ویژه دانشجویان نو ورود - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی استانی ویژه دانشجویان نو ورود

 

به استحضار می رساند این حوزه اردوی فرهنگی تفریحی استانی (پاوه و جوانرود) را ویژه دانشجویان نو ورود دانشگاه در تاریخ 97.7.26 (برادران) و 97.8.3 (خواهران) برگزار می نماید. مستدعی است دستور فرمایید همکاران محترم نسبت به اطلاع رسانی مناسب و شایسته به دانشجویان مقطع کارشناسی نو ورود آن دانشکده مساعدت لازم را مبذول فرمایند. به پیوست پوستر اردوی مذکور به حضور ایفاد می گردد.