نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی استانی ویژه دانشجویان نو ورود

برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی استانی ویژه دانشجویان نو ورود


 

به استحضار می رساند این حوزه اردوی فرهنگی تفریحی استانی (پاوه و جوانرود) را ویژه دانشجویان نو ورود دانشگاه در تاریخ 97.7.26 (برادران) و 97.8.3 (خواهران) برگزار می نماید. مستدعی است دستور فرمایید همکاران محترم نسبت به اطلاع رسانی مناسب و شایسته به دانشجویان مقطع کارشناسی نو ورود آن دانشکده مساعدت لازم را مبذول فرمایند. به پیوست پوستر اردوی مذکور به حضور ایفاد می گردد.