برگزاری جلسات معارفه دانشجویان جدید الورود دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی


  در این جلسات که با حضور اساتید گروه های آموزشی دانشکده علوم اجتماعی، دکتر فرزاد رستمی(معاونت آموزشی دانشکده) ، دکتر ویدا صیفوری(مدیر آموزش) و دانشجویان جدیدالورود مهر ماه 1398 در چند روز متوالی برگزار شد، ضمن آشنایی دانشجویان جدید الورود با اساتید گروه های مربوطه ؛ آقای دکتر رستمی و دکتر صیفوری مقررات و آیین نامه های آموزشی را برای دانشجویان تشریح کردند. همچنین در خلال جلسات فوق اساتید و کارشناسان آموزشی هر گروه توضیحاتی را راجع به رشته قبولی دانشجویان،مقاطع وگرایش های هر رشته، آینده شغلی، مباحثی راجع به المپیادهای دانشجویی و استعدادهای درخشان و سایر نکات آموزشی را یادآور شدند. زمان: 21/7/1398 لغایت 30/7/1398 مکان: تالار حکمت دانشکده علوم اجتماعی مجری جلسات و تهیه گزارش: آزاده الفتی(کارشناس ارشد روابط بین الملل)      

 

در این جلسات که با حضور اساتید گروه های آموزشی دانشکده علوم اجتماعی، دکتر فرزاد رستمی(معاونت آموزشی دانشکده) ، دکتر ویدا صیفوری(مدیر آموزش) و دانشجویان جدیدالورود مهر ماه 1398 در چند روز متوالی برگزار شد، ضمن آشنایی دانشجویان جدید الورود با اساتید گروه های مربوطه ؛ آقای دکتر رستمی و دکتر صیفوری مقررات و آیین نامه های آموزشی را برای دانشجویان تشریح کردند. همچنین در خلال جلسات فوق اساتید و کارشناسان آموزشی هر گروه توضیحاتی را راجع به رشته قبولی دانشجویان،مقاطع وگرایش های هر رشته، آینده شغلی، مباحثی راجع به المپیادهای دانشجویی و استعدادهای درخشان و سایر نکات آموزشی را یادآور شدند.

زمان: 21/7/1398 لغایت 30/7/1398

مکان: تالار حکمت دانشکده علوم اجتماعی

مجری جلسات و تهیه گزارش: آزاده الفتی(کارشناس ارشد روابط بین الملل)