نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسات هفتگی انجمن علمی گروه مشاوره

برگزاری جلسات هفتگی انجمن علمی گروه مشاوره


انجمن علمی دانشجویی گروه مشاوره در راستای برنامه خود از سال 1393تحت عنوان یکشنبه های مشاوره ای با حضور دانشجویان و اساتید گروه مشاوره هر هفته برنامه های متنوعی از جمله گزارش موردی، ژورنال کلاب،نقد کتاب و فیلم و..... برگزار می کند. 
در تاریخ 14/8/96 دکتر صیدی استادیار گروه مشاوره با ارایه ،تحلیل و تفسیر یک مورد پژوهی تحت عنوان کاربرد رویکرد روان تحلیلی برای فرسودگی شغلی پرداختند. در ادامه دانشجویان با پرسش سوالاتی به بحث و تبادل نظر در این خصوص پرداختند.