نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مصاحبه جذب متقاضیان هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی

برگزاری جلسه مصاحبه جذب متقاضیان هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی


جلسه مصاحبه جذب(فراخوان بهمن 98 ) در خصوص جذب هیات علمی برای گروه های اقتصاد، حسابداری و مدیریت و کارآفرینی روز شنبه 99/4/14 در سالن جلسات دانشکده علوم اجتماعی به صورت حضوری و رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.ضمنا در این جلسه دکتر سلیمی معاون محترم آموزشی دانشگاه و دکتر دل انگیزان ریاست محترم دانشکده از طریق اسکایپ در جلسه حضور داشتند.