برگزاری قرائت زیارت عاشورا


برگزاری قرائت زیارت عاشورا به مناسبت فرا رسیدن اربعین سالار شهیدان توسط پایگاه بسیج کارمندی دانشکده علوم اجتماعی  

برگزاری قرائت زیارت عاشورا به مناسبت فرا رسیدن اربعین سالار شهیدان توسط پایگاه بسیج کارمندی دانشکده علوم اجتماعی