نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مجموعه کرسی های ترویجی حوزه تعاون در دانشکده علوم اجتماعی

برگزاری مجموعه کرسی های ترویجی حوزه تعاون در دانشکده علوم اجتماعی


برگزاری مجموعه کرسی های ترویجی حوزه تعاون در دانشکده علوم اجتماعی

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی، مجموعه کرسی‌های ترویجی حوزه تعاون با همکاری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه و با حضور اساتید گروه‌های مدیریت و کارآفرینی، اقتصاد، حسابداری، جامعه شناسی و آموزش و ترویج کشاورزی دانشگاه رازی، اساتید گروه کارآفرینی دانشگاه ایلام و مدیران اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه روزهای شنبه،دوشنبه و چهارشنبه (23،25،27 اسفندماه 1399) برگزار شد.

این وبینار در حوزه‌های مختلف تعاون از قبیل ضرورت و موانع شکل گیری تعاون و تعاونی‌ها، مسائل، مشکلات و راهکارهای تأمین مالی تعاونی‌ها، سرمایه اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی در تعاونی‌ها و نقش تعاونی‌ها در جامعه به شکل مجازی برگزار شد.

گفتنی است این وبینارها با استقبال خوبی از  اساتید دانشگاه، دانشجویان، مدیران و کارشناسان حوزه تعاون و تعاونگران برگزار گردید.