نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مراسم بزرگداشت روز روانشناس و مشاوردردانشکده علوم اجتماعی

برگزاری مراسم بزرگداشت روز روانشناس و مشاوردردانشکده علوم اجتماعی


به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، به مناسبت روز جهانی روانشناس و مشاور در روز دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ مراسم بزرگداشت روز روانشناس و مشاور در سالن اجتماعات دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد.

برپایه این گزارش؛این مراسم به کوشش انجمن علمی دانشجویی روانشناسی سلامت و با حمایت مرکز مشاوره دانشگاه رازی، معاونت امور فرهنگی دانشگاه رازی، مشارکت انجمن علمی روانشناسی و انجمن علمی مشاوره برگزار شد.

شایان ذکر است دکتر مومنی (دانشیار گروه روانشناسی)، دکتر گل محمدیان (استادیار گروه مشاوره)، دکتر یزدانبخش (استادیار گروه روانشناسی) و دکتر مرندی (دکترای روانشناسی) به ایراد سخنرانی پرداختند که مورد استقبال گرم دانشجویان روانشناسی و مشاوره قرار گرفتند.