برگزاری مراسم زیارت عاشورا - display-page


برگزاری مراسم زیارت عاشورا


برگزاری مراسم زیارت عاشورا- چهارشنبه 24 مهر- نمازخانه دانشکده علوم اجتماعی- ساعت 7 صبح