نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست کمیته اجرایی همایش توسعه پایدار استان کرمانشاه

برگزاری نشست کمیته اجرایی همایش توسعه پایدار استان کرمانشاه


برگزاری نشست کمیته اجرایی همایش توسعه پایدار استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، چهارمین جلسه کمیته اجرایی همایش با حضور دبیر اجرایی همایش دکتر یوسف محمدی فر، نریمان محمدی نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کمیته اجرایی همایش و سایر اعضای کمیته اجرایی در روز یکشنبه 29 مهرماه در دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست برنامه­ ریزی جهت هماهنگی و اجرای هر چه بهتر همایش توسعه پایدار استان کرمانشاه بود.

در ابتدای جلسه، دکتر محمدی فر دبیر اجرایی همایش، ضمن اشاره به اهمیت برگزاری همایش ملی توسعه پایدار در کرمانشاه، به نقش اطلاع رسانی و تبلیغات در برگزاری هر چه بهتر همایش نیز توجه داشتند و بیان کردند؛ به احتمال زیاد، همایش در دانشکده علوم اجتماعی و در سالن همایش برگزار خواهد شد. در ادامه به بررسی پنل های سخنرانی و سخنرانان کلیدی و دعوت از آن ها پرداخته شد و در این جلسه مصوب گردید تا سه هفته قبل از همایش، چکیده مقالات نهایی شده باشد و آخرین مهلت دریافت مقالات نیز تا دهم آذر ماه تمدید گردید.

در پایان جلسه نیز، دکتر محمدی فر با بیان وظایف هریک از اعضای کمیته، به نقش و اهمیت مشارکت و همکاری دیگر سازمان ها با دانشگاه در برگزاری همایش تأکید داشتند.

لازم به ذکر است که همایش توسعه پایدار استان کرمانشاه در 19 آذر ماه امسال برگزار می شود.