برگزاری نمایشگاه 13 آبان ماه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نمایشگاه 13 آبان ماه

 برگزاری نمایشگاه به منظور 13  آبان ماه سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بانام استکبار ستیزی در ساختمان اداری دانشکده علوم اجتماعی