برگزاری کارگاه با عنوان روش های صحیح مطالعه و تقویت حافظه - display-page

انجمن علمی روانشناسی

برگزاری کارگاه با عنوان روش های صحیح مطالعه و تقویت حافظه


??کارگاه روش های صحیح مطالعه و تقویت حافظه در دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد   ??این کارگاه روز دوشنبه ۱۲ آذر در دانشکده علوم اجتماعی با تدریس دکتر مصطفی اکبری و حضور دانشجویان رشته های مختلف برگزار شد.   ??به گزارش انجمن علمی روانشناسی سلامت با توجه به نزدیک شدن فصل امتحانات برگزاری این کارگاه با هدف یادگیری روش های صحیح مطالعه توسط دانشجویان انجام شد   ??دبیر این انجمن خبر داد؛ با توجه به اهمیت این موضوع، به زودی کارگاه روش های صحیح مطالعه و تقویت حافظه در مقیاسی بزرگتر و برای همه ی دانشجویان دانشگاه رازی برگزار خواهد شد
??کارگاه روش های صحیح مطالعه و تقویت حافظه در دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد
 
??این کارگاه روز دوشنبه ۱۲ آذر در دانشکده علوم اجتماعی با تدریس دکتر مصطفی اکبری و حضور دانشجویان رشته های مختلف برگزار شد.
 
??به گزارش انجمن علمی روانشناسی سلامت با توجه به نزدیک شدن فصل امتحانات برگزاری این کارگاه با هدف یادگیری روش های صحیح مطالعه توسط دانشجویان انجام شد
 
??دبیر این انجمن خبر داد؛ با توجه به اهمیت این موضوع، به زودی کارگاه روش های صحیح مطالعه و تقویت حافظه در مقیاسی بزرگتر و برای همه ی دانشجویان دانشگاه رازی برگزار خواهد شد