نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه مدلهای جاذبه و سرمایه گذاری توسط دکتر مهدی قدسی

برگزاری کارگاه مدلهای جاذبه و سرمایه گذاری توسط دکتر مهدی قدسی


‌ برگزاری کارگاه مدلهای جاذبه و سرمایه گذاری توسط دکتر مهدی قدسی وبا حضور اساتید محترم هیئت علمی گروه اقتصاد دکتر سهیلی،دکتر فتاحی،دکتر دل انگیزان،دکتر فلاحتی و دکتر الماسی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سالن جلسات برگزار شد.