برگزاری کارگاه مقاله نویسی - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه مقاله نویسی

برگزاری کارگاه مقاله نویسی


نجمن علمی علوم سیاسی برگزار کرد: 
《برگزاری کارگاه مقاله نویسی》
جلسه سوم از سلسله جلسات کارگاه جستجوی منابع معتبر فارسی، انگلیسی و مقاله نویسی با حضور جمعی از دانشجویان علوم سیاسی و دیگر رشته های حوزه علوم اجتماعی با تدریس دکتر فرزاد رستمی برگزار شد. در این جلسه که آقای محمدباقر داودپور دبیر انجمن علوم سیاسی هفته گذشته نوید برگزاری آن را به دانشجویان مشتاق در حوزه پژوهش داده بودند، دکتر رستمی ضمن بیان نکات و اصول نگارش یک مقاله پژوهشی معتبر، از برگزاری چنین جلساتی استقبال و ابراز امیدواری کردند که انجمن های علمی با برگزاری چنین جلساتی بتوانند توان علمی دانشجویان را در حوزه پژوهش افزایش دهند.
 
زمان :چهارشنبه 7 آذر ماه 1397
 
مکان: کلاس شماره یک ساختمان کلاسهای دانشکده علوم اجتماعی
 
تهیه گزارش: آزاده الفتی