نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخچه گروه روانشناسی

تاریخچه گروه روانشناسی


تاریخچه گروه
 

گروه مشاوره و راهنمایی از سال 1374 در دانشکده علوم اجتماعی شروع به فعالیت نموده است.در سال 1386 رشته روانشناسی به صورت مشترک با گروه مشاوره و راهنمایی با پذیرش 40 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی (روزانه و شبانه) شروع به فعالیت نمود، در سال 1388 رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد نیز 8 نفر دانشجو پذیرفت و در سال 1393 همزمان با ورود مقطع دکتری روانشناسی عمومی هر دو گروه تفکیک شدند و به صورت مستقل مشغول به فعالیت می باشند و هم اکنون گروه روانشناسی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد.