نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخچه گروه علم اطلاعات

تاریخچه گروه علم اطلاعات


تاریخچه گروه:
 

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی از سال 1375-1376 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی کتابداری در دوره روزانه شروع به کار کرد.این گروه از سال تحصیلی 1384 در مقطع کارشناسی پیوسته کتابداری و اطلاع رسانی نیز دانشجو پذیرفت و در نخستین سال 42 دانشجو در دوره روزانه ثبت نام کردند.از سال تحصیلی 1386افزون بر دوره روزانه،در دوره شبانه کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی دانشجو پذیرفته شد.از سال 1388 گروه علم و اطلاعات و دانش شناسی در دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی واقع شده است.با پیگیری و تلاش مستمر اعضای گروه دراواخر سال 1392 وزارت علوم و فناوری با ایجاد مقطع کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی  در دانشگاه رازی موافقت نمود و اولین دوره کارشناسی ارشد در مهرماه سال 1393 با گرایش مدیریت اطلاعات و پذیرش 9 دانشجو شروع به فعالیت نمود.