نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخچه گروه مشاوره

تاریخچه گروه مشاوره


 تاریخچه گروه:

گروه مشاوره و راهنمایی در سال 1378 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی در رشته مشاوره و راهنمایی با توجه به پیچیدگی های شرایط اجتماعی و افزایش مشکلات و گرفتاریهای بشر امروزی در زندگی و به منظور ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی به اقشار و گروههای مختلف جامعه شروع به کار نمود. و در سال 1391 نیز در رشته مشاوره و راهنمایی در دو گرایش خانواده و مدرسه در مقطع کارشناسی ارشد اقدام به پذیرش دانشجو نمود. همچنین در سال 1395 در رشته مشاوره دو گرایش شغلی و توانبخشی در مقطع کارشناسی ارشد اقدام به پذیرش دانشجو نمود.