نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر از دکتر محسن گلمحمدیان به پاس همکاری با معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان توسط فرمانده انتظامی

تقدیر از دکتر محسن گلمحمدیان به پاس همکاری با معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان توسط فرمانده انتظامی


در راستای ارتباط جامعه و دانشگاه طی مراسمی در روز روان شناس و مشاوره از دکتر محسن گلمحمدیان به پاس همکاری با معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان توسط فرمانده  انتظامی استان سرتیپ دوم پاسدار آقای منوچهر امان الهی تقدیر به عمل امد.