اخبار و انتصابات

راه اندازی گرایش کارشناسی ارشدعلم سنجی
راه اندازی گرایش کارشناسی ارشدعلم سنجی

خوشحالم به اطلاع همکاران گرامی برسانم که با پی گیری گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی و موافقت کمیته ی برنامه ریزی و ... راه اندازی و...

برگزاری جلسه مصاحبه جذب متقاضیان هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی
برگزاری جلسه مصاحبه جذب متقاضیان هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی

جلسه مصاحبه جذب(فراخوان بهمن 98 ) در خصوص جذب هیات علمی برای گروه های اقتصاد، حسابداری و مدیریت و کارآفرینی روز شنبه 99/4/14 در سالن جلسات دانشکده علوم اجتماعی به صورت حضوری و رعایت پروتکل...

برنامه امتحانات نیمسال دوم 99-98
برنامه امتحانات نیمسال دوم 99-98

دستاوردها

رویدادها

انجمن های ادبی

آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی