نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول زمان­بندی برگزاری آزمون جامع دوره دکتری رشته علوم اقتصادی آبان سال1398

جدول زمان­بندی برگزاری آزمون جامع دوره دکتری رشته علوم اقتصادی آبان سال1398


 

ردیف

روز و تاریخ آزمون

نام درس

ساعت امتحان

1

یکشنبه 1398/08/26

اقتصاد خرد پیشرفته 1 و 2

8

2

یکشنبه 1398/08/26

اقتصاد کلان پیشرفته 1 و 2

10

3

یکشنبه 1398/08/26

تئوری اقتصادسنجی 1 و 2، سمینار اقتصادسنجی، نظریه­های پولی پیشرفته 1 و 2، سمینار اقتصاد پولی، اقتصاد بخش عمومی پیشرفته 1و2، سمینار اقتصاد بخش عمومی، توسعه اقتصادی 1و2، سمینار توسعه اقتصادی، اقتصاد شهری، اقتصاد منطقه­ای، سمینار اقتصاد شهری و منطقه­ای،

 

13:30

4

یکشنبه 1398/09/03

آزمون شفاهی

8