نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول زمانبندی آزمون جامع گروه اقتصاد آذرماه 1398

جدول زمانبندی آزمون جامع گروه اقتصاد آذرماه 1398


جدول (1): برنامه برگزاری آزمون جامع دوره دکتری رشته علوم اقتصادی نوبت آذر 1398

ردیف

روز و تاریخ آزمون

نام درس

ساعت امتحان

1

یکشنبه 1398/09/17

اقتصاد خرد پیشرفته 1 و 2

8

2

یکشنبه 1398/09/17

اقتصاد کلان پیشرفته 1 و 2

10

3

دوشنبه 1398/09/18

تئوری اقتصادسنجی 1 و 2، سمینار اقتصادسنجی، نظریه­های پولی پیشرفته 1 و 2، سمینار اقتصاد پولی، اقتصاد بخش عمومی پیشرفته 1و2، سمینار اقتصاد بخش عمومی، توسعه اقتصادی 1و2، سمینار توسعه اقتصادی، اقتصاد شهری، اقتصاد منطقه­ای، سمینار اقتصاد شهری و منطقه‌­ای،

8

4

چهارشنبه 1398/09/20

آزمون شفاهی

8