نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع خانم فرزانه نوری دانشجوی دکتری کارآفرینی

جلسه دفاع خانم فرزانه نوری دانشجوی دکتری کارآفرینی


 

جلسه دفاع دانشجو خانم فرزانه نوری دانشجوی دکتری رشته کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید

 

تاریخ دفاع از پایان نامه : 1399/11/25 روز شنبه ساعت 17:00

 

عنوان پایان نامه : طراحی مدل انتقال تکنولوژی برای ایران با رویکرد حداکثرسازی اشتغالزایی

 

 

استاد راهنما : دکتر سهراب دل‏انگیزان

 

استاد مشاور:  دکتر بیژن رضایی

 

داور داخل گروه: دکتر یوسف محمدی‏فر دکتر محمدجواد جمشیدی

 

 

داور مدعو خارج از دانشگاه : دکتر ابوالفضل شاه‏آبادی

 

نماینده تحصیلات تکملیی :  دکتر کیومرث سهیلی

 

 لینک دفاع http://vc4.razi.ac.ir/rfts73fvdehu/